Zespół ds. wypoczynku i turystyki szkolnej dla dzieci i młodzieży w nawiązaniu do Konferencji uzgodnieniowej zwołanej przez MEN  w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży przedstawił swoje oficjalne stanowisko. Treść stanowiska tutaj.

 Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl