Antyczne miasto Assos, znajdujące się w prowincji Çanakkale, zostało wpisane na tymczasową listę po wniosku Urzędu ds. Kultury i Turystyki w Çanakkale. W 2016 roku tę zabytkową miejscowość, która jest ojczyzną filozofa stoickiego Kleantesa, zwiedziło ponad 115 tys. turystów

 

Assos leży w północno-zachodniej Azji Mniejszej, obecnie w tureckiej prowincji Çanakkale. Założone zostało w VII wieku p.n.e. Ruiny miasta zostały odkryte przez amerykańskich archeologów w XIX wieku.

 

Wartość historyczna miasta Assos

 

Kolejne prace archeologiczne przeprowadzono dopiero w latach 80. XX wieku, a tym przedsięwzięciem dowodził turecki archeolog Ümit Serdaroğlu. Wniesione na wzgórzu o wysokości 284 m Assos jest jednym z najlepiej zachowanych miast starożytnych. Zajmuje obszar 55 ha i otoczone jest pochodzącymi z okresu hellenistycznego warownymi murami o wysokości 14 m. W mieście zachowały się m.in.: dorycka świątynia ku czci Ateny z VI wieku p.n.e., agora z dwoma portykami, gimnazjon i teatr. W Assos znajduje się także XIV-wieczny meczet.

 

Idea UNESCO

 

Miejsca, które wpisuje się na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości. Wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość” uznana w rozumieniu Konwencji UNESCO z 1972 r. dotyczącej Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajdują się aż 1052 obiekty zlokalizowane w 165 państwach. Tę liczbę stanowią 814 obiekty kultury, 203 obiekty przyrodnicze i 35 obiektów o charakterze mieszanym kulturowo-przyrodniczym. Teraz na dołączenie do tej prestiżowej listy czeka antyczne miasto Assos.

 

Lista Światowego Dziedzictwa

 

Ideą przewodnią stworzenia przez UNESCO Listy Światowego Dziedzictwa było przestawienie różnorodności kulturowej i barwności natury wszystkich zakątków świata. Ważne, by przez ich promocję zadbać o te obiekty, uchronić je przed zniszczeniem i zachować w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Konwencja jest więc umową międzynarodową określającą obowiązki Państw-Stron i instrumentem współpracy międzynarodowej.Wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa wiąże się ze spełnieniem kilku warunków: przede wszystkim zabytek musi być autentyczny i unikalny w skali światowej. Miasto Assos z pewnością spełnia te kryteria.