Już jutro, 17 marca br. nastąpi oficjalne, uroczyste otwarcie Szpitala Uzdrowiskowego „Jagusia” w Kudowie-Zdroju.

Inwestycja rozpoczęła się w drugiej połowie 2013 r. i trwała aż do końca roku ubiegłego. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, polegał na modernizacji części hotelowej szpitala i miał na celu stworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce, dedykowanych lecznictwu dziecięcemu, zwłaszcza w zakresie walki z nadwagą i otyłością. Wartość całej inwestycji, to prawie 8 mln złotych.

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia” jest prowadzony w Uzdrowiskach Kłodzkich od dekady, w którym realizowane jest leczenie dzieci, zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i w formule pełnopłatnej. Jednak w trosce o standard świadczonych usług na rzecz małych pacjentów, zaplecze medyczne oraz szkolne obiektu wymagało stałego dostosowywana do zmieniających się potrzeb i wymagań cywilizacyjnych. Dlatego też, Zarząd Uzdrowisk Kłodzkich podjął decyzję inwestycyjną, w efekcie której Szpital Dziecięcy „Jagusia” został poddany głębokiej modernizacji, dzięki której stał się najnowocześniejszym ośrodkiem w regionie i jednym z najnowocześniejszych w kraju, dedykowany dzieciom borykającym się w szczególności z problemem nadwagi i otyłości, ale także ze schorzeniami narządu ruchu, układu trawienia, problemami reumatologicznymi i endokrynologicznymi.
 – Jesteśmy dumni, że dzisiaj możemy oficjalnie ogłosić otwarcie obiektu. Projekt modernizacji „Jagusi” to jedna z największych inwestycji w historii Uzdrowisk Kłodzkich. Dzięki temu obecnie to nowoczesny obiekt z centrum rekreacyjnym i rehabilitacyjnym, specjalistycznym programem Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, w którym możemy realizować profesjonalne pobyty dla dzieci, zagrożonych nadwagą i otyłością. Mali kuracjusze objęci są opieką psychologów, fizjoterapeutów i dietetyków, dzięki którym uczą się jak zmieniać styl życia, niwelować złe nawyki, radzić sobie z kompleksami. A co więcej, o bezpieczeństwo i jak najlepszą rehabilitację najmłodszych dba tu wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna – mówi Wojciech Krasoń, Wiceprezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU.
Dzięki projektowi powstał wysokiej klasy obiekt, posiadający 120 miejsc noclegowych, a także 13 pracowni multimedialnych o różnych funkcjach: sala do warsztatów kulinarnych, 4 nowe sale lekcyjne, sala nagrań i obróbki materiałów AV oraz sale terapeutyczne. Program leczenia został wzbogacony o pięć nowych warsztatów dla dzieci i rodziców, tj. warsztaty psychologiczne, dotyczące zagadnień związanych z zaburzeniami odżywiania, roli jedzenia w życiu człowieka, warsztaty psychoedukacyjne z elementami promocji zdrowia, mające na celu poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, warsztaty kulinarno – dietetyczne omawiające zasady prawidłowego odżywiania, warsztaty relaksacyjne, prowadzone przez psychoterapeutę oraz warsztaty terapii zajęciowej.

 – Warto również podkreślić, że dzięki inwestycji program szpitalnego lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży został wzbogacony o nowe rozwiązania, gdzie w domowej atmosferze, mali kuracjusze będą systematycznie zmieniać nawyki, a w konsekwencji będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, jakim jest otyłość uznana za cywilizacyjną chorobę dzisiejszych czasów – dodaje Wojciech Krasoń.   

Warto wspomnieć, że rozwojowi leczenia uzdrowiskowego w kierunku otyłość pomogła decyzja Ministra Zdrowia z marca 2014 roku, potwierdzająca możliwość prowadzenia rehabilitacji w tym profilu w Kudowie-Zdroju. Decyzja ta oparta była o potwierdzone wyniki terapeutyczne, realizowanego dotychczas programu leczenia, pozytywne opinie konsultantów krajowych w dziedzinie endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej, ale przede wszystkim poparta spełnieniem przez Uzdrowiska Kłodzkie wymagań dotyczących posiadanej kadry medycznej i wyposażenia bazy zabiegowej.  
Bo, jak pokazują badania, otyłość dzieci jest coraz większym problemem zagrażającym zdrowiu społeczeństwa. Już w 1997 r. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła otyłość ogólnoświatową epidemią obejmującą dzieci i dorosłych, uznając ją za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkości. Polska mieści się w przedziale 10 – 20% występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

 

***

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU prowadzą działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – w tym dziecięcego, rehabilitacji, profilaktyki, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, turystyki zdrowotnej, hotelarstwa i gastronomii w trzech kurortach o wielowiekowej tradycji leczniczej: Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju. Znakomite walory krajobrazowe, dużą ilość bogactw naturalnych, liczne i obfite źródła wód mineralnych i leczniczych kurorty zawdzięczają szczególnym warunkom geologicznym, przyrodniczym i klimatycznym. Dzisiejsze Uzdrowiska Kłodzkie S.A. to nowocześnie wyposażona baza balneologiczna oraz hotelowa, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze, wyposażone w nowoczesną aparaturę leczniczą, oferujące ponad 60 różnych zabiegów przyrodoleczniczych, nowoczesne pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness i SPA, wyspecjalizowana kadra medyczna.