Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), instytucja która za swoje główne cele stawia budowanie pozytywnego wizerunku polskiego rynku organizacji eventów, popularyzację i profesjonalizację zawodu event managera oraz edukację w tym zakresie, podjęło decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu swojej działalności.

Intensyfikując dotychczasowe działania oraz tworząc nowe inicjatywy SBE zamierza, jeszcze w tym roku, wprowadzić znaczące zmiany w swojej aktywności, zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Za projektem zmian stoi nowo wybrany Zarząd, w którym obok dotychczasowych jego członków pojawili się nowi reprezentanci branży. Strategia na najbliższe trzy lata obejmuje działania edukacyjne, wizerunkowe oraz integrujące przedstawicieli polskiego rynku eventowego.

Wśród istotnych zmian, mających na celu ukierunkowanie działalności SBE na nowe tory, znalazły się m.in. decyzja o zaostrzeniu kryteriów przyjmowania nowych członków, a jednocześnie proaktywnym zapraszaniu do współpracy liderów polskiego rynku eventowego intensyfikacja działań edukacyjnych prowadzonych przez SBE (szeroko zakrojona promocja Studium Podyplomowego Event Management uruchomionego we współpracy z Fundacją na Rzecz Wydziału  Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także rozszerzenie tej działalności na inne szkoły wyższe); umacnianie pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych; wymiana doświadczeń i umożliwienie nawiązywania korzystnych relacji biznesowych poprzez projekty o charakterze konferencyjnym i szkoleniowym (planowana konferencja Event Biznes).

Za wdrożenie nowej strategii i zawartych w niej projektów odpowiadać będzie nowo wybrany Zarząd, w skład którego wchodzą: Andrzej Bagniuk (agencja Andrius) – dotychczasowy prezes SBE wybrany na kolejną kadencję, a także Adam Zagajewski (firma Triangoo) – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Marta Dunin-Michałowska (agencja Mea Group) – Wiceprezes ds. Komunikacji, Olga Krzemińska-Zasadzka (agencja Power) – Członek Zarządu ds. Eventów, Anna Nowakowska (Manager ds. Kluczowych Klientów Hotelu Narvil****) – Członek Zarządu ds. Edukacji oraz Robert Pływacz (agencja Raki) – Członek Zarządu ds. Działań Regionalnych.

Nowy Zarząd podjął także decyzję o powołaniu na pełen etat nowego Dyrektora Zarządzającego SBE, do którego obowiązków należeć będzie bieżące zarządzanie działalnością operacyjną Stowarzyszenia oraz praca nad czynnym wdrażaniem projektów nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu. Obecnie SBE prowadzi rekrutację na stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Zajmująca do tej pory to stanowisko Magdalena Jabłońska od stycznia 2014 r. pełnić będzie funkcję PR Managera Stowarzyszenia i skupi się na działalności komunikacyjnej na rzecz SBE.  

Wśród nowych inicjatyw uchwalonych przez nowo wybrane władze SBE, mających na celu zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz tworzenie dla członków Stowarzyszenia korzystnych okoliczności biznesowych, jest organizowanie regularnych spotkań pomiędzy Członkami SBE, podczas których możliwa będzie wymiana doświadczeń, wypracowywanie najwyższych standardów rynkowych oraz wzajemne wsparcie, a także wdrożenie projektów dotyczących współpracy regionalnej, ukierunkowanych na rozszerzenie działań SBE na całą Polskę.

Nadzorem i koordynacją organizacji wydarzeń w ramach SBE zajmie się Olga Krzemińska-Zasadzka: „Stały harmonogram spotkań pomiędzy Członkami SBE jest jednym z naszych priorytetów. Sprzyjać będzie wewnętrznej komunikacji, pozwoli nam reagować na bieżące postulaty, jak również skutecznie wspierać podejmowane inicjatywy.”

Za projekty związane ze współpracą regionalną odpowiadać będzie Robert Pływacz: „Rola branży eventowej w marketingu miejsc jest istotna, a wydarzenia doskonale służą również promocji lokalnych produktów i usług. Prowadząc swoją działalność poza Warszawą, wiem jak dużo wspaniałych eventów realizowanych jest w całej Polsce – to naprawdę znaczący procent.”

Planowane jest także uruchomienie projektu Event Biznes – konferencji ukierunkowanej na budowanie świadomości znaczenia eventów jako przynoszącego niebagatelne korzyści biznesowe narzędzia marketingowego.

„Event to skuteczne narzędzie marketingowe, choć często niedoceniane przez zleceniodawców. Projekt konferencji Event Biznes ma na celu budowanie świadomości korzyści płynących z jego wprowadzania do strategii marketingowych firm każdej wielkości. Głównym celem projektu jest nawiązanie dialogu pomiędzy Klientami a agencjami i podwykonawcami, który może zaowocować udaną współpracą na korzyść wszystkich stron” – mówi Adam Zagajewski.

Kontynuowane i intensyfikowane będą także prowadzone przez SBE projekty edukacyjne, w tym Studium Podyplomowe Event Management przy Wydziale Zarządzania UW, a także współpraca z innymi wyższymi uczelniami z całej Polski pod kątem szkoleń i warsztatów.

„Projekty szkoleniowe, które prowadziłam przez ostatnie 3 lata działalności w SBE bardzo prężnie rozwinęły się. Niebawem zakończy się już 2 edycja studium Event Management. W nowej kadencji zamierzam kontynuować ten projekt, który stanowi filar strategii szkoleniowej na najbliższe lata. Kolejną rekrutację rozpoczynamy już w maju. Studium to jednak nie jedyny projekt szkoleniowy – wkrótce przedstawimy kolejne pomysły. Nowością natomiast będzie zawiązanie w SBE grupy roboczej poświęconej lokacjom, której będę przewodniczyć. Podstawowym celem w/w grupy będzie wypracowanie wspólnych standardów, a następnie przedyskutowanie ich zarówno w gronie agencji, jak i podwykonawców. Jest wiele problemów z jakimi mierzą się obiekty w branży eventowej. Stowarzyszenie jest po to, aby pomagać je rozwiązywać” – mówi odpowiadająca za obszar edukacji Anna Nowakowska.

Szeroko zakrojone zmiany w Stowarzyszeniu Branży Eventowej niosą ze sobą także potrzebę bardziej efektywnej komunikacji z rynkiem i branżą. Za ten obszar odpowiadać będzie Marta Dunin-Michałowska, do której obowiązków należy opracowanie strategii PR i nadzór nad jej realizacją. Marta Dunin-Michałowska będzie również odpowiedzialna za współpracę z przedstawicielami agencji członkowskich.

„Z rynkiem eventowym związana jestem od wielu lat. Prowadzenie własnej agencji jest dla mnie nie tylko pracą, ale i pasją. Działając w ramach SBE mam nadzieję skutecznie wpływać na rozwój polskiej branży eventowej oraz dbać o interesy agencji reprezentujących ten rynek. Zależy mi także na wzmocnieniu wizerunku stowarzyszenia jako organizacji opiniotwórczej” – podkreśla Marta Dunin-Michałowska.

Precyzyjnie przygotowane plany działania SBE pod przewodnictwem nowego Zarządu obejmują najbliższe 3 lata. Głównymi celami, które przyświecały nowym władzom Stowarzyszenia jest budowanie pozytywnego wizerunku branży, jej profesjonalizacja oraz tworzenie klimatu sprzyjającego prowadzeniu wartościowego biznesu – zarówno w odniesieniu do agencji, podwykonawców, jak i ich klientów. Zarząd liczy na to, że dzięki nowej strategii działania w krótkim czasie SBE stanie się opiniotwórczą instytucją, mającą pozytywny wpływ na rozwój polskiego rynku eventowego.

„Fundamentem każdej organizacji jest wiedza, myślę, że w SBE zgromadziliśmy jej całkiem sporo. Wystarczy by móc skutecznie zmieniać siebie i otoczenie. Celem jest jakość i ciągły rozwój Stowarzyszenia, branży, ale i rynku, na którym działamy. Kontynuacja takich projektów jak Studium Event Management, ale również wprowadzenie nowych inicjatyw, jak Konferencja Event Biznes, podnosząca świadomość naszych klientów na temat skutecznego narzędzia biznesowego jakim niewątpliwie jest Event. Wszystko to fakty, które mimo niełatwych realiów pozwalają umacniać optymizm” – podsumowuje Andrzej Bagniuk, Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej.