31 sierpnia 2017 roku o godz. 11.00 w Kinie Muranów w Warszawie (ul. Gen. Andersa 5) odbędzie się konferencja prasowa, podczas której Stowarzyszenie MANKO – Maga-zyn Głos Seniora wręczy egzemplarz stutysięcznej Ogólnopolskiej Karty Seniora dla polskiego lekkoatlety i złotego medalisty igrzysk olimpijskich w Montrealu Jacka Wszo-ły

Stowarzyszenie MANKO jest organizacją non-profit działającą na rzecz poprawy warunków życia seniorów w Polsce. Jest wydawcą ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora, dzięki któ-remu seniorzy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz ekonomii. Prowadzi także program Ogólnopolskiej Karty Seniora skierowany do osób, które ukończyły 60. rok życia i chcą skorzystać ze zniżek w ponad 900 firmach, insty-tucjach oraz ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Stowarzyszenie MANKO organizuję również Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, w tym roku już po raz czwarty 15 września w Krako-wie.

Swoje działania realizuje we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-nej, Ministerstwem Zdrowia, Komisją Polityki Senioralnej oraz Ogólnopolskim Porozumie-niem Rad Seniorów. Swoją Kartę posiada już niemal 100 tysięcy seniorów, a wyjątkowy stu-tysięczny egzemplarz Ogólnopolskiej Karty Seniora otrzyma polski lekkoatleta i złoty meda-lista igrzysk olimpijskich w Montrealu Jacek Wszoła.

Program Ogólnopolskiej Karty seniora połączony jest z rozpoczętym dwa lata temu projektem Miasto Przyjazne Seniorom. W jego ramach Stowarzyszenie MANKO ściśle współpracuje już z ponad 45 miastami i gminami w całej Polsce, są to m.in. Warszawa, Rzeszów, Dąbrowa Górnicza, Zabierzów, Dzierżoniów, Stary Sącz, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice, Kłodzko, Tomaszów Lubelski, Włocławek, Ustrzyki Dolne, Jejkowice, Lubanie, a także Nowe Miasto Lubawskie

 

– w części z tych gmin i miast wydane zostały lokalne edycje Ogólnopolskiej Karty Seniora. Program Miasto Przyjazne Seniorom uła-twia osobom, które ukończyły 60 rok życia dotarcie do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora we własnym mieście.