Fundacja Marka Kamińskiego rozpoczyna nowy projekt edukacyjno-podróżniczy o nazwie „3 Biegun”. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będzie piesza wędrówka Marka Kamińskiego po Europie.

Celem podróżnika jest dojście do Santiago De Compostela, czyli miejsca spoczynku św. Jakuba. Wszystko po to, by zebrać fundusze na organizowane przez Fundację Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów oraz promować autorską metodę Biegun.
3 Biegun zawiera w sobie dwa istotne działania. Pierwszym jest edukowanie uczniów poprzez platformę internetową Strefa Biegun. Dzięki współpracy z wydawnictwem Operon uczniowie zapoznają się z 10-stopniową metodą Biegun, stworzoną przez Marka Kamińskiego. Uczy ona poznawania siebie a przez to określania rozwijających celów i, co najważniejsze osiągania ich. Cele to metaforyczne bieguny, które każdy przy odrobinie determinacji może zdobyć. Metoda ta została wprowadzona w życie podczas Obozów Zdobywców Biegunów, które Fundacja regularnie organizuje dla chorych i potrzebujących dzieci.
Drugim elementem projektu jest wyprawa Marka Kamińskiego z Kaliningradu do Santiago de Compostela, która rozpocznie się 16 marca 2015 roku. Celem wędrówki jest promowanie wspomnianej metody Biegun podczas licznych spotkań na trasie. Ponadto istotnym elementem wyprawy jest oddanie się refleksyjnej, samotnej wędrówce, a przez to przypomnienie znaczenia Camino. Jest to droga nie tylko do świętego miejsca, ale także w głąb samego siebie.
Podróżnik na 4000 kilometrowej trasie odwiedzi pięć państw: Rosję, Polskę, Belgię, Francję, Niemcy i Hiszpanię. Wspomniany szlak ma dla Marka Kamińskiego wymiar niezwykle osobisty: Droga do Santiago de Compostela będzie dla mnie czasem zastanawiania się nad wartościami w dzisiejszym świecie, poznawania ludzkich wartości i poglądów.
Podróż europejskim szlakiem zostanie udokumentowana filmem, który wyreżyseruje francuski reżyser polskiego pochodzenia – Jan Czarlewski. Laureat licznych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych (między innymi w  Locarno czy Amsterdamie) będzie towarzyszył polskiemu podróżnikowi łącznie 40 dni, aby zebrać inspirujący materiał z tej wyjątkowej wyprawy.
Podczas trwania projektu Fundacja Marka Kamińskiego będzie zbierać fundusze na Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów.