27-29 kwietnia 2015 r. w stolicy Ekwadoru – Quito odbędzie się doroczna Światowa Konferencja Ekoturystyki i Turystyki Zrównoważonej. Weźmie w niej udział blisko 600 osób z całego świata zaangażowanych w rozwój turystyki oparty o założenia zrównoważonego rozwoju, reprezentujących branżę turystyczną, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, świat akademicki, media.

Motywem przewodnim konferencji jest wzmacnianie zaangażowania sektora turystycznego w realizację rezolucji ONZ nt. promocji ekoturystyki na rzecz zmniejszania ubóstwa i ochrony środowiska na świecie. Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Towarzystwo Ekoturystyczne TIES (The International Ecotourism Society) z USA, a głównym partnerem – Ministerstwo Turystyki Ekwadoru –  kraju, który w ostatniej dekadzie znalazł się wśród liderów rozwoju ekoturystyki na świecie.  

Podczas konferencji Polskę reprezentować będzie Dominika Zaręba, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce ((„Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006 wyd. III) oraz „Koncepcji Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce” dla Polskiej Organizacji Turystycznej. – Ekoturystyka jako najbardziej przyjazna dla środowiska forma turystyki stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Organizowana jest na terenach cennych przyrodniczo i kulturowo, uczestniczą w niej osoby o dużej świadomości ekologicznej i „żądzy” poznawczej, a wpływy z niej wspierają bezpośrednio miejscową społeczność i zasilają lokalną gospodarkę. Ekoturystyka jest dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku turystycznego na świecie, rynek rośnie w tempie 20-34 % rocznie, trzy razy szybciej na tle globalnego przemysłu turystycznego – mówi Dominika Zaręba. – Najważniejszym skutkiem rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska, w tym ekoturystyki, jest wzrost poziomu i jakości życia ludzi, zarówno mieszkańców regionów recepcji turystycznej, jak i samych turystów. Jak pokazują liczne przykłady z całego świata planowanie i rozwój turystyki w zgodzie z przyrodą i wartościami kultury ma uzasadnienie ekonomiczne, gdyż gwarantuje bezpieczną lokatę kapitału i długofalowość inwestycji i przedsięwzięć – dodaje Zaręba. Podczas konferencji, polska przedstawicielka, reprezentująca Fundusz Partnerstwa i środkowoeuropejską organizację Environmental Partnership Association, zaprezentuje rolę lokalnych społeczności w rozwoju turystyki na przykładzie doświadczeń z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
– Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości, takimi jak zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, rzemiosło i rękodzielnictwo, oraz pokrewnymi formami turystyki przyjaznej dla środowiska może być ważnym stymulatorem rozwoju tych regionów Polski, których największym kapitałem jest przyroda, krajobraz i dziedzictwo kulturowe, stając się jednocześnie naszą narodową marką w Europie i na świecie – przekonuje polska propagatorka ekoturystyki.

Więcej o konferencji: http://www.ecotourismconference.org/

 

Dominika Zaręba – publicystka, autorka książek i przewodników turystycznych. Propagatorka ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce („Ekoturystyka”, PWN, III wyd. 2010) oraz „Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce” (Polska Organizacja Turystyczna). Współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża. Współtworzyła zielone szlaki – greenways w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i zainicjowała ich powstanie na Białorusi. Jest członkiem Rady Funduszu Partnerstwa oraz ekspertem środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Environmental Partnership Association (www.environmentalpartnership.org), współpracuje z licznymi organizacjami propagującymi turystykę zrównoważoną na świecie.
Więcej o ekopodróżowaniu: www.atitlan.pl