Szwedzkie firmy od dawna prowadzą aktywne działania CSR, a Szwecja uznawana jest za pioniera w tej dziedzinie. W 2013 roku kraj ten zajął pierwsze miejsce w Rankingu RobecoSAM Country Sustainability, w którym ujęto 59 krajów, wykorzystując wskaźniki dotyczące środowiska naturalnego, społeczeństwa i formy sprawowania rządów.

 

Zakres pojęcia CSR uległ dramatycznemu rozszerzeniu w ostatnich latach i obecnie obejmuje tak zróżnicowane aspekty działalności gospodarczej, jak korupcja w łańcuchu dostaw czy wysiłki na rzecz lokalnego środowiska naturalnego.
Choć Szwecja dokonała ogromnego postępu w tym obszarze, to jednak wciąż ma przed sobą wiele wyzwań.

Równouprawnienie płci

Równouprawnienie płci jest jednym z istotnych aspektów uwzględnianych przez szwedzkie firmy w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Mogą one promować równouprawnienie poprzez:

  • umożliwianie rodzicom łączenia pracy zawodowej i życia rodzinnego,
  • zachęcanie do wspólnego udziału w wychowywaniu dzieci, 
  • zapewnianie kobietom i mężczyznom takich samych możliwości awansu na stanowiska kierownicze.

W opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne Światowym Raporcie nt. Równości Płci oceniono i porównano nierówności w zakresie traktowania kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach pod kątem kryteriów ekonomicznych, politycznych, edukacyjnych i zdrowotnych.
W raporcie za rok 2012, który jest dostępny na stronie www.weforum.org, Szwecja zajmuje czwarte miejsce na świecie.

Priorytetem prawa człowieka

Rząd szwedzki oczekuje, że wszystkie szwedzkie firmy, zarówno prywatne, jak i państwowe, będą przestrzegać praw człowieka we wszystkich swoich działaniach. Zachęca on również sektor prywatny do korzystania ze wskazówek OECD dla międzynarodowych spółek, dotyczący przyjęcia dziesięciu zasad inicjatywy ONZ „Global Compact“ oraz przestrzegania wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Walka z korupcją

Korupcja, która została uznana przez Bank Światowy za jedno z największych zagrożeń dla wzrostu, stanowi jedno z kluczowych wyzwań w ramach CSR.

Szwecja jest nadal jednym z najmniej skorumpowanych państw na świecie i zajęła czwarte miejsce w Indeksie Postrzegania Korupcji 2012 opracowanym przez Transparency International.

Transparency International Szwecja poddała ocenie 20 największych szwedzkich firm i opracowany na tej podstawie raport pokazuje, że osiągają one lepsze wyniki od swoich zagranicznych odpowiedników. W badaniu najlepiej wypadły SEB, H&M i Tele2. Pomimo dobrych wyników Transparency International zachęca szwedzkie firmy, w szczególności te, które prowadzą działalność międzynarodową, do podjęcia bardziej aktywnych działań przeciw korupcji.

Nowe przepisy antykorupcyjne weszły w Szwecji w życie 1 lipca 2012 r.
Przyjęte regulacje przewidują, między innymi, że wręczanie i przyjmowanie łapówek to poważne przestępstwa.
Ustawa jest w znacznym stopniu rezultatem przyjęcia przez Szwecję konwencji antykorupcyjnych we współpracy z UE, Radą Europejską, ONZ i OECD.
Od 1997 roku OECD promuje konwencję zakazującą przekupywania zagranicznych urzędników w międzynarodowych relacjach biznesowych – dotychczas ratyfikowało ją 39 państw.

Źródło:
http://sweden.se/business/csr-in-sweden/#start