Generali TU we współpracy z Europ Assistance Polska oferuje osobom przebywającym w podróży zagranicznej możliwość telefonicznej konsultacji medycznej. Dzięki niej posiadacze ubezpieczenia podróży zagranicznej mogą zdalnie zasięgnąć porady lekarza.


Wprowadzone rozwiązanie umożliwia osobie posiadającej polisę podróży zagranicznej w TU Generali rozmowę w ojczystym języku z polskim lekarzem o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to w jakim kraju znajduje się ubezpieczony. Konsultacja może odbywać się telefonicznie lub za pośrednictwem internetu, przez wideokonferencję.

 

– Telekonsultacja oferowana w ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych Generali to pierwsza tego typu usługa na polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że możliwość zdalnej konsultacji z lekarzem będzie bardzo pomocna w wielu sytuacjach i zostanie doceniona przez naszych klientów – mówi Grażyna Bilik, menedżer ds. rozwoju produktów osobowych w Generali.

 

Aby skorzystać z telefonicznej konsultacji medycznej należy zadzwonić do Centrum Pomocy Generali, na której konsultant ustali czy osoba w danym stanie zdrowotnym może skorzystać z telefonicznej pomocy medycznej. Następnie przyjmie od ubezpieczonego dane kontaktowe. W ciągu 2 kolejnych godzin lekarz dyżurny skontaktuje się z ubezpieczonym i udzieli mu pomocy. Jeśli sprawa będzie pilna, kontakt ze strony lekarza nastąpi w ciągu 30 minut.

Konsultacje mogą odbywać się telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji. W drugim przypadku klient na wskazany w czasie rozmowy numer telefonu lub adres e-mail otrzyma proponowana godzinę rozmowy wraz z linkiem do strony, gdzie będzie mógł nawiązać połączenie wideo z lekarzem.

Generali TU wspólnie z Europ Assistance Polska rekomendują by z telefonicznej konsultacji medycznej korzystać w przypadku mniej poważnych dolegliwości, takich jak: drobne urazy, bóle pleców, przeziębienia, zatrucia pokarmowe, wysypki, porażenia słoneczne, którym nie towarzyszy gorączka wyższa niż 38°C. Możliwość konsultacji z lekarzem jest także zalecane w sytuacji poważniejszych zachorowań, jeśli klient znajduje się w miejscu, gdzie kontakt z lekarzem w danym momencie nie jest możliwy. 

Ubezpieczenie podróży zagranicznych Generali TU zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą oraz pakiet usług assistance dostępny w trzech wariantach. Możliwość skorzystania z telekonsultacji medycznej jest oferowana we wszystkich trzech wariantach pakietu assistance, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.