W dniach 4-5 grudnia, w Chantilly, we Francji odbyło się coroczne se­mi­na­rium or­ga­ni­zo­wa­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Unię Ko­lar­ską. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszyst­kich wy­ści­gów z ka­len­da­rza World Tour, drużyn UCI ProTeams i prezydent UCI Brian Cookson. We Francji pojawili się także przedstawiciele Lang Teamu.

Na spo­tka­niu pod­su­mo­wa­no mi­nio­ny se­zo­n i nakreślono kie­run­ki roz­wo­ju ko­lar­stwa szo­so­we­go. Ważnym punktem seminarium były pojawiające się ostatnio w mediach doniesienia o prawdopodobieństwie wyłączenia Tour de Pologne i kilku innych prestiżowych wyścigów z cyklu UCI World Tour. Międzynarodowa Unia Kolarska zaprzeczyła, jakoby jakiekolwiek decyzje w tym temacie zostały podjęte. Włodarze UCI podkreślają jednocześnie, że trwają prace nad projektem udoskonalającym cykl UCI World Tour, ale żadne zmiany w kalendarzu nie będą wdrażane przynajmniej do roku 2017.

– UCI obiecuje, że jeśli zdecyduje się na jakąkolwiek reformę, to będzie ona poprzedzona wnikliwą analizą a kryteria przyznawania wyścigom statusu imprezy rangi World Tour mają być klarowne i przejrzyste. Decydować mają m.in.: poziom organizacji, stabilny budżet, oglądalność, bezpieczeństwo, czy liczba kibiców – mówi Czesław Lang, Dyrektor Generalny 70. Tour de Pologne UCI World Tour. –  Tour de Pologne UCI World Tour, to dziś wyścig zaliczany do ścisłej światowej czołówki. Ze wszystkich stron napływają do nas sygnały, że nasza impreza klasyfikowana jest w pierwszej piątce najlepszych wyścigów świata. W tej sytuacji wykluczenie imprezy z cyklu UCI World Tour jest niemożliwe – dodaje Czesław Lang. – Mamy wystarczająco dużo argumentów, by konkurować z najlepszymi. Jeśli tylko, zgodnie z obietnicą Międzynarodowej Unii Kolarskiej, zasady przyznawania licencji będą przejrzyste, nasz wyścig na pewno nie zniknie z kalendarza UCI World Tour także po 2017 roku – kończy.