Travelport, czołowy dostawca systemów i technologii dystrybucji, obsługi płatności oraz innych rozwiązań dla wartej 7 bilionów USD światowej branży turystycznej, poinformował o przejęciu firmy Hotelzon od jej poprzedniego właściciela — Esy Karppinena.

Hotelzon jest jednym z wiodących dostawców technologii służącej do dystrybucji usług hotelowych dla klientów biznesowych (B2B). Wartość transakcji nie została podana do wiadomości publicznej. Travelport dokonał tej inwestycji w ramach swojej strategii, której celem jest przebudowa i wzmocnienie oferty rezerwacji hotelowych skierowanej do klientów biznesowych oraz organizatorów podróży służbowych. Przejęcie to wspomoże także działania firmy Travelport zmierzające do ułatwienia rezerwacji hotelowych osobom podróżującym służbowo.

W ostatnich latach Travelport koncentrował się na rozwoju swojej oferty „Beyond Air”, w której skład wchodzą rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów oraz obsługa płatności. Jest to podyktowane potencjałem rozwojowym tych sektorów działalności oraz zapotrzebowaniem zgłaszanym przez korporacje, operatorów hoteli i klientów biur podróży. Wartość rezerwacji hotelowych na całym świecie ma według prognoz rosnąć w tempie 6% rocznie, czyli z 480 mld USD w roku 2013 do 600 mld USD w roku 2017. Branża hotelowa pozostaje jednak w stanie dużego rozdrobnienia — dziesięć największych sieci hotelarskich ma poniżej 20% udziałów w przychodach z rezerwacji pokoi hotelowych we wszystkich regionach poza Ameryką Północną, Bliskim Wschodem, Afryką oraz Australią i Nową Zelandią (źródło: Euromonitor).

Przez organizatorów podróży służbowych przechodzi zaledwie 30–50% korporacyjnych rezerwacji hotelowych, co oznacza, że bardzo duża liczba rezerwacji jest wciąż dokonywana bezpośrednio przez podróżnych. Przejęcie firmy Hotelzon pozwoli korporacjom i biurom podróży korzystającym z usług firmy Travelport na dostęp do wiodącego w swojej klasie narzędzia rezerwacji z rozbudowaną, niezależną bazą informacji o hotelach. Rozwiązanie firmy Hotelzon doskonale sprawdza się również wówczas, gdy rezerwacja hotelowa nie jest jedynie dodatkiem do biletów lotniczych. Jest to szczególnie istotne w przypadku Europy kontynentalnej, gdzie wiele podróży służbowych odbywa się w granicach rodzimego kraju osoby podróżującej lub ogranicza się do państw sąsiednich, przez co częściej wybierane są podróże pociągiem lub samochodem niż samolotem.

Firma Hotelzon będzie kontynuować działalność pod własną marką, a na jej czele pozostanie obecny dyrektor generalny Jani Kaskinen. Jego zwierzchnikiem będzie Niklas Andréen kierujący globalną działalnością firmy Travelport w sektorze usług hotelarskich, wynajmu samochodów oraz reklamy.

Przejęcie Hotelzon stanowi dla firmy Travelport doskonałe uzupełnienie i zarazem wzmocnienie jej aktualnej oferty rezerwacji hotelowych, przeznaczonej dla klientów biznesowych i organizatorów podróży służbowych. Spośród licznych korzyści warto wymienić następujące:

•    Rozbudowana oferta hotelowa na platformach obu firm. Platforma usług turystycznych Travel Commerce Platform wzbogaci się o 30 000 obiektów hotelowych, w tym, co istotne, o nowe niezależne i niewielkie sieci hotelarskie w Europie, które do tej pory nie były dostępne w ofercie firmy. Z drugiej strony biura podróży i klienci biznesowi korzystający z usług firmy Hotelzon zyskają dostęp do całej oferty hotelowej Travelport.
•    Nowoczesna, wiodąca w branży technologia, łącznie ze stworzonym przez firmę Hotelzon narzędziem do samodzielnej rezerwacji hoteli przez klientów biznesowych. Nowe funkcje pozwolą firmie Travelport skuteczniej zaspokajać rosnące potrzeby nie tylko klientów biznesowych, którzy stanowią coraz ważniejszy segment branży turystycznej, lecz także głównych partnerów spośród organizatorów podróży służbowych.
•    Wiodące w swojej klasie funkcje ekstranetowe, umożliwiające zarówno biurom podróży, jak i osobom zarządzającym podróżami służbowymi korzystanie z oferty niezależnych hoteli z uwzględnieniem ich indywidualnych stawek wynegocjowanych z tymi hotelami.
•    Bogate doświadczenie i kompetencje związane z hotelami i podróżami służbowymi kadry zarządzającej firmy Hotelzon oraz uzdolniony zespół programistów tworzących aplikacje związane z dokonywaniem rezerwacji.
•    Szersza wiedza na temat zachowań związanych z rezerwowaniem hoteli, w tym potrzeb współczesnych nabywców i osób podróżujących służbowo, zwłaszcza w przypadku dokonywania rezerwacji niezwiązanych z zakupem biletu lotniczego.

Gordon Wilson, prezes i dyrektor generalny firmy Travelport, powiedział: „To przejęcie jest elementem naszego strategicznego planu przekształcenia branży turystycznej, głównie poprzez rozwój w sektorach hotelarskim oraz podróży służbowych. Firma Hotelzon wpisuje się w wizję ‘Beyond Air’, doskonale dopełniając naszą dotychczasową ofertę dużych, globalnych sieci hotelarskich, które sukcesywnie dołączamy do naszego systemu poprzez bezpośrednią integrację przy użyciu plików XML, a także funkcji gromadzenia najlepszych cen w naszym portalu ‘Rooms and More’ z możliwością przeprowadzania złożonych metawyszukiwań. Technologia firmy Hotelzon pozwoli nam zaoferować klientom korporacyjnym niskie, indywidualnie wynegocjowane ceny i inne elementy ofert niezależnych hoteli, a także zapewnić naszym partnerom organizującym podróże służbowe większe możliwości pod względem dystrybucji rezerwacji hotelowych”.

Jani Kaskinen, dyrektor generalny firmy Hotelzon, dodał: „Jesteśmy przekonani, że bardzo skorzystamy na strategicznym nastawieniu firmy Travelport oraz jej inwestycjach w sektorach hotelarskim i podróży służbowych. To z kolei umożliwi nam dalsze udoskonalanie naszych produktów i usług, a także zaoferowanie naszym klientom większej liczby międzynarodowych rezerwacji hotelowych. Na transakcji tej skorzystają również właściciele niezależnych hoteli, którzy oferują swoje usługi za naszym pośrednictwem, ponieważ ich oferty dotrą do zdecydowanie większej liczby klientów korzystających z globalnych rozwiązań firmy Travelport”.

Esa Karppinen, prezes zarządu Berling Capital Ltd., podsumował: „Byłem właścicielem firmy Hotelzon przez 28 lat. W tym czasie obserwowałem rozwój firmy, która zyskała międzynarodowe uznanie. Teraz uznałem, że w celu zapewnienia dalszego wzrostu firmy konieczne jest przekazanie jej silnemu graczowi na tym rynku, jakim z pewnością jest Travelport. Nowy właściciel ma ogromne możliwości i jestem przekonany, że zagwarantuje firmie Hotelzon dalszy pomyślny rozwój. Pragnę w tym miejscu złożyć wszystkim pracownikom firmy Hotelzon najszczersze życzenia wielu sukcesów na kolejnym etapie ich biznesowego rozwoju”.

Przejęcie firmy Hotelzon jest kolejną inwestycją firmy Travelport w ramach strategii „Beyond Air”. Wcześniejsze przejęcia objęły m.in. nabycie w roku 2010 serwisu Sprice.com, co umożliwiło uruchomienie portalu Travelport Rooms and More, czyli systemu dokonywania rezerwacji B2B koncentrującego się na podróżach wypoczynkowych. Obecnie Travelport udostępnia oferty ok. 600 tys. hoteli, umożliwiając przeglądanie ich na bieżąco i zintegrowane dokonywanie rezerwacji. Ponadto Travelport jest większościowym udziałowcem w firmie eNett, której oferta w zakresie wirtualnych numerów rachunków (ang. Virtual Account Number, VAN) stanowi odpowiedź na potrzeby pośredników w branży turystycznej dotyczące sprawnego i bezpiecznego rozliczania transakcji B2B. Travelport jest także jednym z największych w światowej branży turystycznej dystrybutorów usług wynajmu samochodów. Dodatkowo nieustannie rozwija swój dział reklamy internetowej, co umożliwia dostawcom usług turystycznych skuteczniejsze promowanie swoich produktów i usług wśród podmiotów światowej branży turystycznej z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.