Przemysł spotkań jako jeden z kluczowych elementów rozwoju metropolii był jednym z tematów podczas kongresu Smart Metropolia zorganizowanym w dniach 21-22 listopada 2013 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo.

 

Główną ideą kongresu było stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach, regionach. Wśród ośmiu paneli tematycznych pojawiła się „Turystyka biznesowa jedną z funkcji rozwoju Metropolii”, którego  organizatorem było Gdańsk Convention Bureau GOT a moderatorem Anna Górska, Prezes Zarządu GCB/GOT. Na zaproszenie GCB w panelu udział wzięli: Rob Davidson z Greenwich University, Adam Mikołajczyk z Fundacji Best Place Instytut oraz Marek Phillips z CAT Publications.

O znaczeniu przemysłu spotkań dla rozwoju metropolii

W pierwszej prezentacji Roba Davidsona pt. „Czynniki niezbędne do podjęcia decyzji dot. wyboru danej destynacji na organizację spotkania biznesowego” oraz „Jakie znaczenie dla Metropolii ma organizacja kongresów?”  szczególnie podkreślono, że wszyscy partnerzy w danej destynacji, którym zależy na przyciąganiu kongresów tacy jak Miasto, hotelarze, Port Lotniczy, Centrum Kongresowe powinni współpracować i mówić wspólnym językiem na zewnątrz. Jest to bardzo ważny czynnik przy wyborze danej destynacji na konferencję. Kolejnymi są dostępność, czyli liczne połączenia lotnicze oraz odpowiednie zaplecze infrastrukturalne.

Rob Davidson opowiedział również o różnych aspektach i znaczeniu jakie organizacja konferencji przynosi miastu w tym znaczenie ekonomiczne (nowe miejsca pracy, przedłużenie sezonu turystycznego, wysokie wydatki turysty biznesowego), edukacyjne (transfer wiedzy wśród uczestników), wzrost znaczenia miasta, promocyjne (uczestnicy kongresów mogą stać się Ambasadorami danej destynacji).

Mówiono także o bardzo ważnym znaczeniu działań podejmowanych przez takie instytucje jak Convention Bureau a wśród nich udział w targach przemysłu spotkań, organizacja wizyt studyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych, Programy Ambasadorów. Wszystkie one są niezmiennie potrzebne w dobie wzrastającej konkurencji na całym świecie.


Promocja produktów turystycznych

Adam Mikołajczyk, reprezentujący Europejski Instytut Marketingu Miejsc w prezentacji „Rozwój i promocja oferty produktowej Gdańska i regionu. Kierunki, wyzwania, możliwości” przedstawił wnioski z raportu przygotowanego przez jego Instytut dla GOT dot.  właśnie rozwoju produktów turystycznych. W dzisiejszej dobie miasta muszą promować się za pomocą wybranych produktów, swoich wyróżników. W przypadku Gdańska może to być Solidarność i Lech Wałęsa, bursztyn oraz nadmorskie położenie.

Rola badań statystycznych dla turystyki biznesowej

Kolejną prezentację pt. „Dane statystyczne dot. turystyki biznesowej. Dlaczego są ważne?” na podstawie danych ICCA przedstawił Marek Phillips z CAT Publications. Największa ilość konferencji i spotkań stowarzyszeń odbywa się w Europie (ponad 54%), gdzie od lat liderami są takie miasta jak Wiedeń i Barcelona.  Najwięcej konferencji to te, które liczą mniej niż 250 uczestników (56%) i kolejno pomiędzy 250 i 1000 to 36% a ponad 1000 – tylko 8%. Przeciętne dzienne wydatki uczestnika konferencji ICCA szacuje na 709 USD. Turystyka biznesowa jest jedną z niewielu dziedzin gospodarki, która stale dynamicznie rośnie. Świadczy o tym wzrastająca z roku na rok liczba spotkań biznesowych.

 

Podczas kongresu GCB udostępniło uczestnikom aplikację konferencyjno-eventową GCBeVENT

Organizatorzy już zapraszają na kolejną edycję Kongresu.