27 i 28 maja w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyło się V Forum Innowacji oraz I Forum Turystyczne Państw Karpackich. W wydarzeniach wzięło udział blisko tysiąc osób, przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządowych i stowarzyszeń, a także uczelni, eksperci, specjaliście oraz reprezentanci wielu polskich i zagranicznych instytucji.

Podczas dwóch dni obrad uczestnicy Forum nawiązywali nowe kontakty, poznawali i dzielili się dobrymi praktykami w zakresie wielowymiarowych aspektów innowacji w turystyce. Wskazywali oni także stanowczo na problemy  i bariery jakie stają na drodze innowacjom w poszczególnych sektorach turystyki.

W trakcie obrad próbowano sformułować jasną definicję innowacji w turystyce, ponieważ jak zostało podkreślone już pierwszego dnia przez Dyrektora Wykonawczego Światowej Organizacji Turystyki dr. Zoltana Somogyi oraz Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko innowacje to nie tylko technologia i nie polega jedynie na postępie technologicznym. W turystyce innowacyjnej- zdaniem prelegentów- niezwykle ważny jest także czynniki ludzki, ponieważ jak stwierdziła prof. dr hab. Magdalena Kachniewska nie ma takich rozwiązań, w których nie byliby potrzebni ludzie. Dlatego też na rynek sukcesywnie wprowadzana są coraz to nowsze udogodnienia technologiczne zarówno dla nabywców produktów turystycznych, jak i producentów czy dystrybutorów. Czasami pełnią one rolę innowacji faktycznie poprawiającej jakość życia konsumentów, zaś inny razem są tylko gadżetem lub ciekawostką. Jednak właśnie to może zaważyć na ostatecznej decyzji konsumenta o wyborze danego produktu lub usługi.

Podczas panelu dotyczącego znaczenia sektorów kreatywnych dla turystyki prelegenci zwrócili uwagę na to, że tylko ciągle ulepszanie oferty i przekazu promocyjnego tworzone są nowe ścieżki do pokazania możliwości oferowane przez dane miasto lub region. Dzieje się tak np. przez filmy promocyjne, organizację najwyższej klasy inicjatyw kulturalnych, a nawet poprzez promocję miasta w popularnym serialu. Jak stwierdził prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec turystyka musi być zintegrowana z dziedzictwem kulturowym.

Omawiano także szanse rozwoju turystyki regionalnej poprzez umacnianie marki najwyższej jakości żywności regionalnej w ramach powiązań kooperacyjnych producentów produktów regionalnych. Poruszono także zagadnienie turystyki uzdrowiskowej, w której przedstawiciele tej turystyki kształtując swoją ofertę doskonale nawiązują do tradycyjnych polskich wartości i producentów.

Jednym z efektów Forum było określenie profilu współczesnego użytkownika turystyki. Można stwierdzić, że takiego użytkownika interesuje autentyczne doświadczanie atrakcji turystycznych, a najważniejszym dla niego pytaniem odnośnie preferencji turystycznych nie jest zapytanie „dokąd?” ale „jak?”. Współczesnego odbiorcę produktu turystycznego cechuje również bardzo duża potrzeba wyboru i bieżące podejmowanie decyzji.  Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego konsumenta podmioty działające w branży muszą zdobyć jego zainteresowanie, a on sam wróci do nich w przyszłości.

V Forum Innowacji było także miejscem różnorodności wypowiedzi i stanowisk prelegentów. Całość jednak odbywała się w życzliwej atmosferze dyskusji, której jednym z najważniejszych wątków było przesłanie o konieczności współpracy o ponadregionalnym charakterze. To właśnie współdziałanie biur podróży, hoteli, samorządów, ośrodków konferencyjnych, a ostateczności kooperacja w zakresie promowania wspólnej marki Karpaty wydają się być imperatywem innowacji naszych czasów.

Podczas Forum udało się zrealizować blisko 14 godzin sesji i spotkań panelowych, w trakcie których poruszono wiele innych tematów, takich jak np. nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. To właśnie ona otwiera drzwi do realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym.  Gościem specjalnym V Forum Innowacji był polarnik, podróżnik Marek Kamiński, który z uczestnikami i słuchaczami podzielił się swoimi praktycznymi doświadczeniami, zdobytymi podczas swoich wypraw.

Na zakończenie każdego Forum tradycją jest zapowiedź kolejnego, co w tym roku dokonała rzeszowski przedsiębiorca Marta Półtorak. Przyszłorocznym tematem dyskusji będą innowacyjne tworzywa sztuczne w zgodzie z naturą.