Z roku na rok wyjazdy na Maltę celem nauki języka angielskiego stają się coraz bardziej popularne. Powodów dużego zainteresowania wyspami maltańskimi jako miejscem do nauki angielskiego jest kilka. Po pierwsze język angielski jest na Malcie, obok rodzimego języka maltańskiego, drugim językiem urzędowym (to pozostałość po dawnej kolonii brytyjskiej). Przyjazny w ciągu całego roku klimat, liczne atrakcje turystyczne oraz  piękna architektura przyciągają uczniów z całego świata. Na Wyspie działa w sumie ponad 40 szkół językowych oferujących kursy dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. 

 

  • 87 000 osób przyjechało na Maltę w 2018 r. aby uczyć się języka angielskiego. 
  • Turyści językowi wydali na Malcie łącznie 137 milionów euro.

 

Najwięcej uczniów przyjeżdża tradycyjnie w miesiącach letnich wakacji. Na lipiec w 2018 r. przypadło 23% wszystkich przyjazdów, duża liczba przyjazdów została również odnotowana w czerwcu (12%) i sierpniu (11%).  Turyści z segmentu EFL  (English as a Foreign Language) stanowili 3,4% całego ruchu turystycznego na Malcie. 

Średnio kursanci spędzili na Malcie 2,5 tygodnia. Turyści z dalszych zakątów świata (np. z Korei Południowej albo Kolumbii) przylecieli na Wyspę na dłużej – od 8 do 11 tygodni. 

Najwięcej kursantów przyjechało z Włoch – 27% wszystkich turystów językowych, Niemiec (12%) i Francji (10%). W ciągu 5 lat liczba kursantów z Polski wzrosła dwukrotnie. W 2014 r. w kursach językowych na Malcie wzięło udział 2 045 Polaków (2% wszystkich uczniów), a w 2018 r. – 4 500 (5% wszystkich uczniów).

W ostatnich latach największy wzrost przyjazdów turystycznych EFL na Maltę odnotowano z krajów takich jak: Polska, Austria, Brazylia, Hiszpania i Rosja (m.in. dzięki lepszym bezpośrednim połączeniom lotniczym).