Podczas pierwszego dnia targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu, odbyło się spotkanie członka Polskiej Izby Turystyki-Prezesa Alfa Star S.A Sylwestra Strzylaka i Prezesa Polskiej Izby Turystyki- Pawła Niewiadomskiego.Podczas rozmowy omówione zostały wspólne rozwiązania poszerzające zakres współpracy z siecią agencyjną.

Uzgodniono podwyższenie prowizji wszystkim agentom zrzeszonym w PIT o 1%, począwszy od 1 listopada br., a także ujednolicenie cen we wszystkich kanałach sprzedaży i wprowadzenie samo-fakturowania wraz z natychmiastowym rozliczaniem prowizji.Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw uwagom zgłaszanym przez agentów turystycznych – członków PIT i powinny ułatwić im pracę.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl