Od stycznia do czerwca 2014 roku Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU będą kontynuować duży projekt inwestycyjny, mający na celu modernizację, podwyższenie standardu oraz zwiększenie liczby świadczonych usług medycznych Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Jagusia” w Kudowie-Zdroju.

Inwestycje ukierunkowane są na rozwój lecznictwa dziecięcego, zwłaszcza w zakresie walki z otyłością dzieci i młodzieży, a także w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne społeczeństwa oraz wzrastającą liczbę chorób cywilizacyjnych. Wartość obu etapów inwestycji wynosi 8,2 mln zł.

W drugiej połowie 2013 roku Uzdrowiska Kłodzkie rozpoczęły projekt, polegający na modernizacji części hotelowej Szpitala, pn. „Przebudowa Szpitala Uzdrowiskowego Jagusia na specjalistyczny ośrodek leczenia otyłości i schorzeń narządu ruchu dla dzieci i dorosłych prowadzony przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU”. Powstała infrastruktura medyczna została doposażona w sprzęt medyczny i uzdrowiskowy, a część hotelowa gruntownie przebudowana i zmodernizowana.

Kolejnym etapem modernizacji obiektu będzie „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Jagusia na Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Wykonane zostaną prace w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych, specjalistycznych i technologicznych. Spółka zakupi również wyposażenie medyczne, sprzętowe, meblowe i ICT wraz z oprogramowaniem, niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług szpitala uzdrowiskowego.

 – Otyłość dzieci jest coraz większym problemem zagrażającym zdrowiu naszego społeczeństwa. Już w 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła otyłość ogólnoświatową epidemią obejmującą dzieci i dorosłych, uznając ją za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkości. Polska mieści się w przedziale 10 – 20% występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Dlatego jako odpowiedzialne społecznie uzdrowisko wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych małych pacjentów i ich rodziców. Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia” dedykowany jest dzieciom w wieku od 6 do 18 lat borykającym się w szczególności z problemem nadwagi i otyłości, ale i ze schorzeniem narządu ruchu, dróg oddechowych, układu trawienia, problemami reumatologicznymi i endokrynologicznymi.. Dodatkowo, w strukturach szpitala funkcjonuje szkoła, która prowadzi edukację w zakresie nauczania podstawowego i gimnazjum – mówi Renata Maślanka, Prezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU.

Dzięki temu projektowi powstanie wysokiej klasy obiekt, posiadający 120 miejsc noclegowych, a także 13 pracowni multimedialnych o różnych funkcjach: sala do warsztatów kulinarnych, 4 nowe sale lekcyjne, sala nagrań i obróbki materiałów audio – video oraz sale terapeutyczne. Program leczenia zostanie wzbogacony o pięć nowych warsztatów dla dzieci i rodziców, tj. warsztaty psychologiczne, dotyczące zagadnień związanych z zaburzeniami odżywiania, roli jedzenia w życiu człowieka, warsztaty psychoedukacyjne z elementami promocji zdrowia, mające na celu poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, warsztaty kulinarno – dietetyczne omawiające zasady prawidłowego odżywiania, warsztaty relaksacyjne, prowadzone przez psychoterapeutę oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Zgodnie z założeniami Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia” po zmianach będzie najnowocześniejszym ośrodkiem w regionie i jednym z najnowocześniejszych w kraju, dedykowanym dzieciom borykającym się w szczególności z problemem nadwagi i otyłości, ale także z szeregiem innych chorób cywilizacyjnych.

– Dodatkowo, najnowsze technologie, które zostaną zastosowane w pracowniach multimedialnych, poszerzą naszą ofertę o nowe warsztaty profilaktyczne, a także pozwolą uczestniczyć dzieciom i młodzieży w interesujących zajęciach, wychodzących poza zwykłe formy edukacyjne. Gry i zabawy edukacyjne, specjalne programy szkoleniowe realizowane równolegle z obowiązującym programem szkolnym, pozwolą zwrócić uwagę dzieci na ich zdolności, a także wpływać korzystnie na ich pełny rozwój i umiejętności radzenia sobie w przyszłym samodzielnym życiudodaje Renata Maślanka.

 

***

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU prowadzą działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dorosłych i dzieci, rehabilitacji, profilaktyki, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, turystyki zdrowotnej, hotelarstwa i gastronomii w trzech kurortach o wielowiekowej tradycji leczniczej: Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju. Znakomite walory krajobrazowe, dużą ilość bogactw naturalnych, liczne i obfite źródła wód mineralnych i leczniczych kurorty zawdzięczają szczególnym warunkom geologicznym, przyrodniczym i klimatycznym. Dzisiejsze Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU to nowocześnie wyposażona baza balneologiczna oraz hotelowa, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze, wyposażone w nowoczesną aparaturę leczniczą, oferujące ponad 60 różnych zabiegów przyrodoleczniczych, nowoczesne pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness i SPA, wyspecjalizowana kadra medyczna.