17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11:15 w sali Paryż A Centrum Konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji V Forum Innowacji, Forum Turystycznego Państw Karpackich oraz Spotkania Ministrów ds. Turystyki Państw Karpackich w Rzeszowie w dniach 27-28 maja 2014 r.

W spotkaniu wezmą udział:
· Jan Bury, Pose. na Sejm RP, Przewodniczący Rady Programowej Forum Innowacji,
· Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
· Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa,
· Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,
· Bogusław P.odzień, Prezes Zarządu, Fundacja INNOPOLIS,
· Rafa. Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
· Jacek Szarek, Dyrektor – Redaktor Naczelny, TVP S.A. Oddział w Rzeszowie,
· Jerzy Bochyński, Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Forum Innowacji w Rzeszowie jest corocznym wydarzeniem o uznanej renomie kraju i za granicą. Każda edycja jest poświęcona innowacjom w innym sektorze gospodarki. Ubiegłoroczne Forum zgromadzi.o ponad 600 gości, wśród nich ministrów, ów, w.adze samorządowe, prezesów i dyrektorów wiodących spółek, przedsiębiorców, ekspertów branżowych, naukowców i dziennikarzy.
Tegoroczna, piąta edycja Forum poświęcona będzie innowacjom w turystyce. Forum rozpocznie sesja plenarna zatytułowana „Źródła i bariery innowacyjności w turystyce”, następnie dyskusja będzie odbywała się w równoległych panelach dyskusyjnych i obejmie szerokie spektrum tematów.
Forum Turystyczne Państw Karpackich odbędzie się 28 maja 2014 r. po raz pierwszy inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki z udziałem przedstawicieli administracji, instytucji, organizacji, środowisk naukowych i przedsiębiorców sektora turystyki krajów karpackich. Podczas Forum omówione zostaną m.in. perspektywy stworzenia rozpoznawalnej turystycznej marki Karpat oraz możliwości wspólnych działań promocyjnych w oparciu o postanowienia Konwencji Karpackiej i Protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.
Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji V Forum Innowacji, Forum Turystycznego Państw Karpackich oraz Spotkania Ministrów ds. Turystyki Państw Karpackich w Rzeszowie sformalizuje współpracę wszystkich organizatorów niniejszego wydarzenia.