Według najnowszych danych Eurostatu dotyczących zużycia energii w 28 krajach Unii Europejskiej w 2012 roku, szacuje się, iż 14,1% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Celem Unii jest zwiększenie tego udziału do 20% do roku 2020.

Szwecją z 51% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł zajęła pierwsze miejsce, na drugim miejscu znalazła się Łotwa (35,8 %), a na trzecim  Finlandia (34,3%).

Poszczególne kraje różnią się wyznaczonymi sobie celami opartymi na własnym potencjale odnawialnej energii i wydajności ekonomicznej.
Szwecja, Estonia i Bułgaria osiągnęły już założone rezultaty, podczas gdy Finlandia obecnie zmierza do założonego, 38 procentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.

Odnawialne źródła energii obejmują energię słoneczną, cieplną i fotowoltaiczną, wodną (w tym pochodzącą z fal i pływów oceanicznych), wiatrową, geotermalną oraz pochodząca z biomasy.

Źródło:
www.stat.fi
VL
www.goodnewsfinland.com/archive/news/finland-third-for-eu-renewables-use