W związku z rozpoczęciem w Ministerstwie Sportu i Turystyki działań na rzecz utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w turystyce zorganizowane zostało spotkanie robocze poświęcone rozpoczęciu dyskusji na ten temat.

W spotkaniu prowadzonym przez Dyr. Departamentu Turystyki Marię Napiórkowską aktywny udział wzięli m.in. Aleksander Ronikier (Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia PIT) oraz Cezary Kasprowicz. (Wiceprezes O/Mazowieckiego PIT). Tematyka z uwzględnieniem zgłoszonych uwag będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach.