Już czwarty rok z rzędu, Finlandia osiągnęła najwyższy na świecie Wskaźnik Wolności Prasy i została uznana za najlepsze miejsce do wykonywania zawodu dziennikarza.

 

Według wyników rankingu, opracowanego przez organizację Reporterzy Bez Granic (Reporters Without Borders), wolność prasy w Finlandii ma silne podstawy prawne oraz wspierana jest przez właściwy temu krajowi, wrodzony kult wolności jednostki.
W wynikach rankingu podkreślone zostały także wysiłki Rady Mediów Finlandii (JSN) – organu regulującego działalność mediów, który również działa na rzecz wolności wypowiedzi i publikacji w tym kraju.

Tegoroczny ranking objął 180 państw. Podobnie jak w roku ubiegłym, na kolejnych miejscach uplasowały się Holandia i Norwegia. Dania znalazła sią na pozycji szóstej, Szwecja na dziesiątej, Polska zajęła 22. miejsce.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej odnotowały spadek o 13 pozycji na miejsce 46., przy czym raport wykazał nadużycia świadczące o tym, że wolność informacji w tym kraju była naruszana na rzecz nadinterpretowanej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa państwa. 

Jako kraje najtrudniejsze do pracy dla dziennikarzy wskazano Erytreę, Koreę Północną i Turkmenistan, uznane przez organizację za czarne plamy na mapie wolności informacji i w których dziennikarze zmuszeni są funkcjonować w sytuacji nieustannego zagrożenia.

Strona organizacji Reporters Without Borders (fr. Reporters sans frontières): www.rsf.org/

Źródło: www.goodnewsfinland.com/archive/news/finland-tops-2014-press-freedom-index/