Ministrowie ds. Turystyki państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się 18 lutego br. w  Szczyrbskim Jeziorze w Tatrach Wysokich na Słowacji, w celu podpisania protokołu regulującego kwestie promocji w zakresie turystyki przyjazdowej do państw członkowskich Grupy V4. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowacji, która przewodniczy obecnie Grupie Wyszehradzkiej.

Polskę reprezentował Tomasz Jędrzejczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Grupa Wyszehradzka zaplanowała w 2015 roku kontynuację działań promocyjnych na rynkach: północnoamerykańskim, latynoamerykańskim i rosyjskim. Zaplanowano również więcej niż w poprzednich latach wspólnych działań na rynku azjatyckim oraz rozszerzenie działań na Koreę Południową. Od 1 stycznia br. państwa Grupy V4 przy promocji ruchu turystycznego na dalekich rynkach posługują się nowym wspólnym logo i hasłem: Discover Central Europe.

Polska Izba Turystyki dołoży wszelkich starań, aby przypieczętowane przez ministrów plany znalazły swoje odzwierciedlenie w krajowych programach dot. promocji Polski.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl