Izola i Międzyzdroje rozpoczęły partnerską współpracę w 2011 roku. Burmistrzowie obu miast postawili sobie kilka ważnych celów. Dla Międzyzdrojów współpraca z miastem leżącym nad Adriatykiem to możliwość pozyskania wiedzy na temat konstruowania oferty turystycznej oraz poznanie zasad zarządzania gminą, która zlokalizowana jest na wybrzeżu. Natomiast dla Izoli kontakt z nadbałtyckim kurortem, to zarówno nowe spojrzenie na zarządzanie gminą, jak i promocja oferty wśród miliona turystów odwiedzających każdego roku polskie miasto. Powyższa współpraca w zakresie promocji odbywa się w oparciu o koncepcję cross-marketingu

 

Dotychczasowa współpraca:

 

2011

 

Współpraca rozpoczęła się od wizyty delegacji Izoli w Międzyzdrojach, podczas której przedstawiciele obu miast mieli okazję do zaprezentowania ich potencjału oraz walorów turystycznych. 2012 W Międzyzdrojach, we współpracy z Ambasadą Republiki Słowenii, została zorganizowana wystawa „Tożsamość Słowenii – Design w służbie Państwa”. Wystawa została zaprezentowana w Międzynarodowym Domu Kultury, a jej otwarcia dokonał Marjan Šetinc, ówczesny Ambasador Słowenii w Warszawie.

 

2013

 

W maju 2013 roku, przy wsparciu Ambasady Polski, w Izoli została zorganizowana konferencja, podczas której zaprezentowano potencjał Polski, w tym ofertę miasta Międzyzdroje. Na głównej promenadzie miasta została otwarta wystawa plenerowa pokazująca walory turystyczne Międzyzdrojów oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Przez blisko dwa miesiące, zarówno mieszkańcy, jak również słoweńscy turyści, mieli okazję oglądać dwumetrowe postery pokazujące piękno polskiego wybrzeża. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Izola delegacja Międzyzdrojów miała okazję wziąć udział w konsultacjach z ekspertem w dziedzinie złóż termalnych – dr. Peterem Kraljem. Spotkanie to było bardzo ważne i cenne ze względu na fakt, iż gmina Międzyzdroje przygotowuje się do WSPÓŁPRACA odwiertów próbnych, które mają potwierdzić ustalenia naukowców i docelowo doprowadzić do wykorzystania złóż w gospodarce gminy. Równolegle z wystawą w Izoli, podobną ekspozycję prezentowano w słoweńskiej Radovlicy.

 

2014

 

W ramach partnerskiej współpracy z Izolą, w dniach 11–14 lipca 2014 roku, na Promenadzie w Międzyzdrojach odbyła się oficjalna prezentacja oferty turystycznej nadmorskiego kurortu Słowenii połączona z degustacją win. Wydarzenie to związane było z promocją walorów krajoznawczych Słoweńskiej Riwiery. Szczególnym powodzeniem cieszyła się wystawa fotografii prezentująca uroki adriatyckiej Izoli. Podczas wizyty delegacji Izoli w Polsce został zorganizowany workshop B2B skierowany do biur podróży oraz tour-operatorów z regionu Zachodniopomorskiego. W wydarzeniu wzięła udział delegacja Izoli, której przewodniczył Żupan Obcina Izola – mgr Igor Kolenc. Gościem specjalnym był Ambasador Republiki Słowenii w Polsce JE Marjan Šetinc. Reprezentacja Izoli przybyła na zaproszenie Leszka Dorosza, burmistrza miasta Międzyzdroje. Prezentacja skierowana do biur podróży i władz lokalnych wzbudziła duże zainteresowanie także wśród turystów i mieszkańców Międzyzdrojów. Szczególnym powodzeniem cieszyła się wystawa fotografii, prezentująca uroki adriatyckiej Izoli. Oferta Izoli promowana była przez cały sezon na nośnikach należących do gminy Międzyzdroje, m.in. telebimach oraz citylightach.

 

2016

 

Podczas targów Turystycznych Travel and Taste w Bydgoszczy Gmina Międzyzdroje promowała się wspólnie z Gmina Izola. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Międzyzdroje osoby odwiedzające wydarzenie mogły zapoznać się zarówno z ofertą atrakcji Międzyzdrojów, jak i słoweńskiej Izoli.

 

Plany na przyszłość:

 

Kolejnym etapem – prawdopodobnie najpoważniejszym – ma być złożenie wspólnego wniosku o przyznanie Funduszy Europejskich w ramach projektu InterReg. Wniosek jest na etapie przygotowania i wstępnie zakłada rozwój infrastruktury oraz poszerzenie oferty turystycznej. Niewykluczone że będzie on realizowany w partnerstwie z jednym z niemieckich regionów nadmorskich. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jego realizację przewiduje się w latach 2017 i 2018.

 

Obie strony są zdeterminowane do dalszego rozszerzana współpracy o kolejne działania i kreatywności. Szczególnie te, które mogą przynieść realne korzyści.