w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

 

Kończący się miesiąc

 

marzec 2015

marzec 2014

Zmiana

Liczba pasażerów*

5 490 337

5 107 676

7,5%

Współczynnik obłożenia miejsc**

92,9%

91,5%

1,1 p.p.

       

 

Ostatnie 12 miesięcy

 

marzec 2015

marzec 2014

Zmiana

Liczba pasażerów*

65 991 212

61 830 722

6,7 %

Współczynnik obłożenia miejsc**

90,9%

89,5%

1,4 p.p.

       

* Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Sprzedane miejsca obejmują miejsca bez względu na to, czy pasażer wykorzysta zakupione miejsce. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów, pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma też możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników na loty służbowe.

** Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.