Kwartalne wyniki spółki easyJet

Przychody na miejsce wzrosły o 2,7% przy założeniu stałych kursów walutowych i o 1,7% według danych raportowanych osiągając poziom 62,47 GBP, mimo mniej sprzyjających warunków rynkowych oraz znacznego zwiększenia możliwości przewozowych w porcie lotniczym Gatwick.

Wzrost przychodów był spowodowany przesunięciem świąt wielkanocnych na trzeci kwartał roku obrotowego oraz wdrożeniem inicjatyw cyfryzacji, promocji marki oraz zwiększania przychodów.

Możliwości przewozowe easyJet zwiększyły się o 6,8%. Było to związane przede wszystkim z nabyciem slotów Flybe w porcie lotniczym Gatwick, co spowodowało wzrost zdolności o 16%, i zwiększeniem możliwości przewozowych o 7% w porcie Fiumicino w Rzymie.

Łączne przychody wzrosły o 8,6% do poziomu 1 240 mln GBP, podczas gdy liczba pasażerów wzrosła o 9,4% do 17,9 mln, a współczynnik wykorzystania miejsc wzrósł o 2,2 p.p. do 90,4%.

Koszt na miejsce, bez uwzględniania kosztów paliwa, wzrósł o 1,0% przy założeniu stałych kursów walutowych. Obniżył się on jednocześnie o 1,3% według danych raportowanych, co stanowi wynik lepszy od dynamiki prognozowanej w maju. Wzrost przy założeniu stałych kursów walutowych wynika ze wzrostu opłat lotniskowych, zwłaszcza we Włoszech, oraz przewidywanego wzrostu kosztów konserwacji i leasingu w ujęciu rocznym.

Depozyty na rynku pieniężnym wyniosły 1 162 mln GBP, przy gotówce netto w wysokości 603 mln GBP według stanu na 30 czerwca 2014 roku, co potwierdza dobry stan finansów spółki.

Komentarz Carolyn McCall, Prezes easyJet:
– Spółka easyJet po raz kolejny odnotowała dobre wyniki kwartalne, przewożąc 17,9 mln pasażerów i zwiększając przychody o 8,6% do sumy 1,24 mld GBP. Będziemy w dalszym ciągu inwestować w budowanie wiodącej pozycji na rynku. Atrakcyjność oferty, niska baza kosztowa oraz stabilna sytuacja finansowa spowoduje, że spółka easyJet będzie w dalszym ciągu rozwijać się i generować zyski. Zarezerwowano już 77% miejsc na drugie półrocze. easyJet prognozuje więc wzrost zysku przed opodatkowaniem z 478 mln GBP za rok kończący się 30 września 2013 r. do 545–570 mln GBP za rok kończący się 30 września 2014 r., zakładając brak poważniejszych zakłóceń działalności. Prognozy wyników uwzględniają sytuację w Izraelu, Egipcie i Moskwie.