Linia utrzymuje stabilne marże dzięki dobrym wynikom działalności oraz zdecydowanym działaniom zarządu w zakresie ograniczania kosztów

 

Najważniejsze dane finansowe:

  • Liczba pasażerów wzrosła o 8,1% do poziomu 16,1 mln, liczba oferowanych miejsc wzrosła o 7,3% do poziomu 17,8 mln, a współczynnik ich wykorzystania wzrósł o 0,6 p.p. do poziomu 90,3%.
  • Wysokie przychody na miejsce, odnotowane w październiku, zostały zrównoważone skutkami tragicznych wydarzeń w Egipcie i Paryżu, które obniżyły popyt na usługi w listopadzie i grudniu, co miało przełożenie na zyski. Odnotowano wzrost przychodu na miejsce w stosunku do listopada i grudnia, który wynika ze znacznie wyższej liczby rezerwacji na drugi kwartał. W pierwszym kwartale przychód na miejsce spadł o 3,7% przy założeniu stałych kursów walutowych.
  • Łączne przychody wyniosły 930 mln GBP, co oznacza spadek o 0,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Wyższy przychód związany ze wzrostem liczby pasażerów oraz wyższym współczynnikiem wykorzystania miejsc został zrównoważony niższym przychodem na miejsce oraz niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, których wysokość szacuje się na 32 mln GBP.
  • Koszt na miejsce spadł o 3,7%2 przy założeniu stałych kursów walutowych, co wiąże się z niskimi cenami paliw oraz ze zdecydowanymi działaniami podejmowanymi przez zarząd i przyspieszeniem wdrażania inicjatyw mających na celu ograniczenie kosztów. Koszt na miejsce przy założeniu stałych kursów walutowych i bez uwzględnienia kosztów paliwa wzrósł o 1,3%2, czyli więcej niż ogłoszono w listopadzie 2015 r.
  • Na początku stycznia linie easyJet otrzymały ratingi od agencji Moody’s (stabilny Baa1) oraz Standard & Poors (stabilny BBB+) oraz ogłosiły emisję średnioterminowych obligacji w euro o łącznej równowartości 3 mld GBP. Odzwierciedla to wiodącą pozycję easyJet na wielu priorytetowych europejskich lotniskach, skuteczne zarządzanie kosztami oraz silny bilans spółki. Powyższe działania podejmowane są w ramach analizy bazy kapitałowej spółki easyJet i zapewnią dostęp do nowych źródeł finansowania.
  • Depozyty na rynku pieniężnym wyniosły 743 mln GBP przy zasobach środków pieniężnych netto w wysokości 266 mln GBP według stanu na 31 grudnia 2015 roku, co potwierdza dobry stan finansów spółki.
  • W świetle skutecznego obniżenia kosztów, niskich cen paliw, uważnej alokacji mocy przewozowych oraz elastycznej polityki transakcyjnej, zarząd spółki prognozuje przychód przed opodatkowaniem za okres od początku roku do 30 września 2016 r. na poziomie konsensusu rynkowego3.


Komentarz Carolyn McCall, Prezes easyJet:

–  Doskonała oferta easyJet w połączeniu z niskimi cenami ropy umożliwiła obniżenie cen biletów, co przełożyło się na wzrost liczby pasażerów o 8% w pierwszym kwartale roku.Strategia easyJet, której kluczowym elementem są niskie ceny biletów oferowanych na trasach do najważniejszych portów lotniczych, wciąż przynosi dobre rezultaty. W tym roku skupimy się również na dalszym i zdecydowanym cięciu kosztów. Dzięki temu linie easyJet utrzymają swoją wiodącą pozycję i zwiększą przychody, zysk i dywidendę.