2014

2013

Zmiana

Całkowity przychód (w mln GBP)

4 257

4 258

+6,3%

Zysk przed opodatkowaniem (w mln GBP)

581

478

+21,5%

Marża przed opodatkowaniem (%)

12,8%

11,2%

+1,6 p.p.

Zysk podstawowy na akcję (w pensach)

114,5

101,3

+13 %

Proponowana dywidenda – zwykła (w pensach na akcję)

45,4

33,5

+35,5%

Zwrot z zaangażowanego kapitału (%)

20,5%

17,4%

+3,1 p.p.

       

Zwiększenie popytu, skuteczności sprzedaży oraz zysku w całej Europie

•    Całkowity przychód na miejsce wzrósł o 1,2% według danych raportowanych (1,9% przy założeniu stałych kursów walutowych) do poziomu 62,58 GBP, dzięki zwiększeniu mocy przewozowych. Wzrost przychodu na miejsce umożliwiły również inicjatywy związane z technologiami cyfrowymi i generowaniem przychodów, oraz uważne zarządzanie kapitałem spółki. W drugim półroczu przychód na miejsce wzrósł o 4,9% przy założeniu stałych kursów walutowych.
•    Liczba miejsc oferowanych pasażerom wzrosła o 5,1% do poziomu 71,5 mln.
•     Współczynnik wykorzystania miejsc wzrósł o 1,3 p.p. do poziomu 90,6%, a łączna liczba pasażerów zwiększyła się o 6,6% do poziomu 64,8 mln.
Utrzymanie przewagi kosztowej

•    Koszt na miejsce w skali całego roku, bez uwzględnienia kosztów paliwa, spadł o 1,2% według danych raportowanych i o 0,6% przy założeniu stałych kursów walutowych, do poziomu 37,7 GBP. Wyniki związane są ze wzrostem opłat lotniskowych, który zrównoważyły wdrażane inicjatywy cięcia kosztów. W drugim półroczu przychód na miejsce wzrósł o 0,7% przy założeniu stałych kursów walutowych.
•    Inicjatywy ograniczania kosztów przyniosły oszczędności w wysokości 32 mln GBP w skali całego roku, w tym 18 mln GBP w drugim półroczu.
•    Dokonano wyboru spółki CFM na dostawcę silników do obecnie użytkowanych samolotów i samolotów nowej generacji, co pozwoliło odnotować jednorazowe ograniczenie kosztów.

Osiągnięcie silnej pozycji w sieci w dwóch obszarach

•    Spółka easyJet otworzyła nowe bazy w Hamburgu i Neapolu oraz ogłosiła plany otwarcia kolejnych nowych baz w Amsterdamie i w Porto.
•    Od 30 marca 2014 r. linie easyJet korzystają ze slotów na londyńskim Gatwick przejętych od linii Flybe.
•    Spółka easyJet zakupiła ponad 35 samolotów A320, w celu dalszego rozwoju działalności.

Uważne zarządzanie kapitałem

•    Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) wzrosła o 3,1 p. proc. do 20,5%.
•    Spółka easyJet zakończyła rok obrotowy saldem gotówki i depozytów w wysokości 985 mln GBP (spadek o 252 mln GBP w stosunku do stanu na 30 września 2013). Strumień środków pieniężnych obciążyły: wypłata akcjonariuszom w trakcie roku dywidendy zwykłej w wysokości 133 mln GBP oraz dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 175 mln GBP, dokonanie przedpłaty na dostawę nowych samolotów oraz spłata zadłużenia.  
•    Zarząd rekomenduje podwyższenie kwoty dywidendy zwykłej wypłacanej akcjonariuszom do sumy 180 mln GBP lub do kwoty 45,4 pensa za akcję. Ma to związek z nową polityką wypłaty dywidendy zwykłej, zakładającą przeznaczenie na ten cel 40% rocznego zysku po opodatkowaniu.

Komentarz Carolyn McCall, prezes easyJet:

„Spółka easyJet w dalszym ciągu realizuje przyjętą strategię, odnotowując dobre wyniki prowadzonej działalności i rekordowo wysokie zyski czwarty rok z rzędu. Naszym akcjonariuszom proponujemy zwiększenie wysokości wypłacanej dywidendy z jednej trzeciej do 40% zysku po opodatkowaniu, co jest wyrazem naszego optymizmu co do przyszłości spółki.

Tegoroczne wyniki finansowe to dowód na to, że dużą wagę przywiązujemy do zarządzania kosztami oraz strategii zarządzania przychodami. Nasi pracownicy są oddani realizacji założonej strategii, co daje nam silny impuls do dalszych działań.
     
Dzięki doskonałej sieci połączeń między najważniejszymi lotniskami w Europie, atrakcyjnym cenom biletów oraz przyjaznej obsłudze, udało nam się zwiększyć przewagę easyJet nad konkurencją – zarówno nad tradycyjnymi przewoźnikami, jak i tanimi liniami lotniczymi.
 
Chciałabym podziękować wszystkim naszym pracownikom, których ciężka praca umożliwiła utrzymanie stabilnego tempa rozwoju i w efekcie zapewniła zysk naszym akcjonariuszom.”

Pełne wyniki finansowe spółki easyJet znajdują się na stronie mediacentre.easyjet.com.  

Lataj z easyJet z Krakowa! Sprawdź aktualną ofertę na www.easyJet.com!
easyJet Polska na Facebooku – zawsze najświeższe informacje.