Wygodne buty, plecak, uśmiech i… w drogę! Tak niewiele trzeba, aby wyruszyć na wycieczkę i poznać bogactwo przyrodnicze naszego kraju. Dzięki projektowi „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uczniowie ze szkół wiejskich będą mieli okazję to przeżyć!

Właśnie zakończyła się rekrutacja do projektu, w wyniku której wyłonionych zostało 140 szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich. Już w kwietniu pierwsze grupy wyjadą na zielone szkoły do parków narodowych. Oprócz tropienia śladów zwierząt, rozpoznawania gatunków roślin, uczniowie będą mieli okazję także do rozwijania swoich talentów fotograficznych i redaktorskich. Wszystko pod czujnym okiem ambasadorki projektu – Beaty Pawlikowskiej.  

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po wprowadzeniu w tematykę projektu, wezmą udział w zajęciach terenowych w pobliskim parku narodowym. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs międzyszkolny.

– Zainteresowanie projektem „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” było ogromne, zarówno ze strony szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Finalnie do projektu zgłosiło się ponad 800 gmin – mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP. – Warto uświadamiać młodych ludzi, że niezwykłe, urokliwe miejsca mają na wyciągnięcie ręki. Dzięki udziałowi w projekcie „Misja Przyroda…” będą mieli okazję odwiedzić park narodowy i poznać jego bogactwo przyrodnicze – dodaje.

Przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciele-koordynatorzy projektu oraz pracownicy dydaktyczni parków narodowych odbędą szkolenie metodyczne, podczas którego zapoznają się z założeniami projektu oraz zakresem zajęć. Pierwsze szkolenie – dla nauczycieli ze szkół podstawowych – odbędzie się w dniach 13 – 15 marca br.

Wyjazdy na zielone szkoły w ramach projektu odbędą się w okresie:
•    kwiecień – czerwiec 2015 r. w szkołach podstawowych
•    wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjach

Szczegółowe informacje projektu można znaleźć na stronie www.efrwp.pl.

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

O Projekcie:
„Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych, którego celem jest budowanie wśród młodzieży z obszarów wiejskich świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.
We wcześniejszych edycjach projektu, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów. Jak pokazują wyniki ankiet, przeprowadzonych po zakończeniu zajęć, niemal każdy z uczniów  (99%) pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się czegoś nowego o parku narodowym. Natomiast blisko 82% z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało.

O EFRWP:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl