W drugi weekend lipca (11-12.07) startuje nowa inicjatywa na kulturalnej mapie Warszawy – festiwal OTWARTA ZĄBKOWSKA. Wydarzenie jest realizowane w ramach miejskiego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji we współpracy z praskimi animatorami, artystami, klubami i organizacjami pozarządowymi, Dzielnicą Praga-Północ oraz Teatrem Powszechnym i Koneserem. Wydarzenia zaplanowano na lipiec, sierpień i wrzesień.

OTWARTA ZĄBKOWSKA to nowa formuła działań artystycznych, która wyniknęła z potrzeby  zamanifestowania przez praskie środowiska twórcze swojej obecności, przypomnienia, że rewitalizacja Pragi zaczęła się od ich pojawienia się na Pradze blisko dwadzieścia lat temu. Zamknięta dla ruchu drogowego ulica Ząbkowska stanie się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki – kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, ale przede wszystkim SPOTKANIA.

– Inspirujemy się świetnymi realizacjami, których byliśmy obserwatorami, uczestnikami i współtwórcami, m.in.: Sąsiedzi dla Sąsiadów, Noc Pragi, Święto Ulicy Ząbkowskiej.Tym, co nas łączy, jest idea współdziałania: angażowania lokalnej społeczności, integracji środowisk artystów, przedsiębiorców, społeczników i mieszkańców dzielnicy. – mówią twórcy i inicjatorzy projektu: Klaudia Kudelska, Paulina Dmitruk, Krzysiek Kudelski, Bartek Świętek, Adam Reinhard, Andrzej Zielak Iwulski, Tomek Kaliński.

Chcemy, aby najbliższe otoczenie Ząbkowskiej stało się nie tylko przestrzenią wysokiej próby działań artystycznych, ale też aktywnego współuczestnictwa, twórczej wymiany myśli i wzajemnych inspiracji. Mamy nadzieję, że uda nam się SPOTKAĆ na Ząbkowskiej. Chcemy, by ulica stała się swoistym forum społecznościowym znoszącym podział na estradę i widownię, gospodarzy i gości.

– Projekt jest odzwierciedleniem tego, co ujęliśmy w programie rewitalizacji. Bo zaplanowane przez nas działania, to nie tylko inwestycje czy remonty, ale również wydarzenia organizowane w przestrzeni. Właśnie dzięki aktywności mieszkańców możemy osiągnąć zmianę, jaką opisujemy w programie – podkreśla Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

OTWARTA ZĄBKOWSKA zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń w stolicy tego lata – interdyscyplinarne, angażujące rozmaite dziedziny sztuki: literaturę, muzykę, film, sztuki plastyczne i wizualne, teatr i kulinaria. Uzupełnione o różnorodne działania i wpisane w lokalny charakter warsztaty edukacyjne, artystyczne i hobbystyczne, happeningi i akcje w przestrzeni jedynej takiej ulicy w Warszawie pozwoli upomnieć się o Pragę, wskazując na jej niezwykłą rolę w miejskiej tkance stolicy.

– Ogromnie cieszy mnie zaangażowanie tak wielu związanych z Pragą osób i środowisk w nowy projekt, który przenosi aktywność społeczną i kulturalną po tej stronie Wisły na jeszcze wyższy poziom. Jako gospodarz zlokalizowanego przy ulicy Ząbkowskiej Centrum Praskiego Koneser od lat powtarzam, że jest to miejsce wyjątkowe – z niepowtarzalnym klimatem, bogatą historią i niezmierzonym potencjałem – mówi Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development. – OTWARTA ZĄBKOWSKA to cykl wydarzeń, który jest naturalną kontynuacją naszych pomysłów, z powodzeniem realizowanych w ostatnich latach. Doświadczenie każe przypuszczać, że będzie to kolejny sukces, jaki wspólnie przyjdzie nam świętować na Pradze – dodaje.

OTWARTA ZĄBKOWSKA to możliwość spotkania między innymi z Czesławem Mozilem, Vieniem, Oleś Brothers, Antonim Gralakiem, Jackiem Kochanem, Anią Rusowicz, Ewą Bem i Alkopoligamią czy Szczepanem Kopytem.

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku?

Program rewitalizacji wpłynie na rozwój prawej strony Warszawy na wielu płaszczyznach. Będą to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej strony – zaproponowane zmiany umożliwiąrozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz integrację i wsparcie mieszkańców. Działania skupią się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

Wpadnijcie na Pragę – w drugi, trzeci i czwarty weekend lipca, trzeci sierpnia oraz pierwszy i trzeci września.

SPOTKAJMY się na OTWARTEJ ZĄBKOWSKIEJ.

Więcej informacji: www.otwartazabkowska.pl i Facebook/OtwartaZabkowska

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.