Zarząd Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU ma przyjemność zaprosić na uroczyste podpisanie listu intencyjnego z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez jednostki samorządowe oraz przedsiębiorstwa działające w Subregionie Sudeckim.

Uroczystość będzie połączona z otwarciem Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU, 17 września br. o godzinie 11.00 w Domu Zdrojowym w Hali Spacerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1, w Świeradowie-Zdroju.

W spotkaniu wezmą udział:
1. Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Grażyna Matławska – Wiceprezes Zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
3. Wojciech Krasoń – Prezes Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU
4. Dionizy Cezary Pacamaj – Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE Medical SPA Sp. z o. o.
5. Roland Marciniak – Burmistrz Świeradowa-Zdroju
6. Bogdan Malinowski – Burmistrz Karpacza
7. Grzegorz Sokoliński – Burmistrz Szklarskiej Poręby
8. Arkadiusz Czochera – Prezes Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej
9. Andrzej Gospodarowicz – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
10. Tomasz Fugiel – Wiceprezes Zarządu Spółki Sobiesław Zasada S.A.
 Zawiązana inicjatywa Subregion Sudecki jest wyrazem zaangażowania się partnerów na rzecz wzmocnienia potencjału turystycznego w regionie. W efekcie współpracy poszczególnych instytucji zintensyfikowane działania przyczynią się m.in. do wzmocnienia atrakcyjności turystycznej regionu poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury sportowej przy zachowaniu unikatowych właściwości krajobrazu oraz klimatu uzdrowiskowego.  
Warto podkreślić również fakt, że Subregion Sudecki został zdefiniowany, jako nowy obszar wzrostu Województwa Dolnośląskiego w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Dlatego też, w inicjatywę zaangażowali się przedstawiciele biznesu, ośrodków naukowych, jak również jednostki samorządów terytorialnych, co zdecydowanie przyczyni się do budowy trwałych relacji w regionie, a w konsekwencji podniesie efektywność realizowanych działań.
Ponadto, doniosłość tej inicjatywy, podkreśli otwarcie  Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego. Ta inwestycja została zrealizowane przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU, w ramach której zmodernizowano pomieszczenia piwniczne, znajdujące się pod pijalnią wód radonowych XVIII-wiecznego Domu Zdrojowego. Tym samym, odwiedzający Subregion Sudecki zyskali kolejny punkt na mapie atrakcji turystycznych,  związany z 260. rocznicą pierwszego ocembrowania źródeł „górnych”, czyli Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego.

Program uroczystości:
11.00 – powitanie gości oraz  uczestników inicjatywy Subregion Sudecki – Wojciech Krasoń, Prezes Zarządu Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa
11.10 – uroczyste podpisanie listu intencyjnego
11.30 – konferencja prasowa
12:00 – uroczyste otwarcie Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego połączone ze zwiedzaniem i degustacją napoi przygotowywanych na bazie wody radonowej
13.00 – lunch oraz rozmowy kuluarowe

Serdecznie zapraszamy!