W  dniu 15 września 2014 r. w warszawskim hotelu Novotel Centrum odbędzie się forum gospodarcze Polska – Zambia organizowane przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z Zambia Development Agency.

Zapraszamy członków PIT zainteresowanych nawiązaniem współpracy, zwłaszcza, że z otrzymanych od partnerów zambijskich informacji wynika, że jednym z punktów programu będzie wystąpienie dyrektora generalnego Zambia Tourist Board. Będzie to zatem dobra okazja do zapoznania się z ofertą turystyczną tego kraju. 

Więcej informacji tutaj

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl