Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza członków PIT do udziału w projekcie „Zarządzanie innowacją”.

Projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych w ramach pomocy de minimis i mogą wziąć w nim udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru całej Polski. Uczestnicy projektu przy wsparciu ekspertów będą mieli możliwość opracowania indywidualnej strategii innowacji, przygotowania planu wdrożenia i zarządzania wybranym projektem innowacyjnym oraz przeszkolenia pracownika na menedżera innowacji w firmie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zarzadzanieinnowacja.pl