Podczas spotkania Zespołu ds. wypoczynku i turystyki szkolnej z prezesami PIT, PITM i ITRP dokonano podsumowania działań Zespołu za rok 2014 oraz akcji letniej. Członkowie Zespołu określili najważniejsze sprawy, jakimi Zespół zajmie się w roku 2015.

Priorytetem będą prace przy konsultacji projektu nowelizacji Ustawy o systemie oświaty oraz projektu zmian rozporządzeń dotyczących organizacji wypoczynku i turystyki szkolnej. Zespół otrzymał deklarację współpracy w redagowaniu propozycji zapisów w w/w aktach prawnych ze strony MSiT. Planowane jest podjęcie dalszych działań edukacyjno-informacyjnych wobec rodziców, nauczycieli i biur podróży w kwestii turystyki nieformalnej, czyli „szarej strefy”. Zwrócono uwagę, aby Izby Ogólnopolskie i Regionalne zintensyfikowały współpracę z Urzędami Marszałkowskimi oraz Kuratoriami Oświaty celem współpracy tych instytucji w zakresie kontroli nieuczciwych organizatorów imprez dla dzieci.Członkowie Zespołu wyrazili gotowość do prac przy zmianie Ustawy o usługach turystycznych. Wstępnie zaplanowano cykl spotkań Zespołu oraz określono zasady przyjmowania nowych członków i ekspertów. Ustalono budżet oraz wskazano kancelarie prawne, które będą wspierać zaplanowane działania. Doprecyzowano też zasady informowania członków izb o działaniach Zespołu.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl