Zgodnie z informacją otrzymaną z Ambasady Egiptu w Warszawie z dn. 01 maja 2014 r. ulegają zmianie ceny wiz do Egiptu uzyskiwanych na lotniskach. Cena wizy jednokrotnej będzie wynosić 25 USD, a cena wizy wielokrotnej 35 USD.