Polska Izba Turystyki informuje, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA ogłosiło, że obywatele 13 krajów – członków UE (w tym Polski) będą zwolnieni z obowiązku posiadania wizy wjazdowej od dn. 22.03.2014 r.

Oprócz Polski zarządzenie dotyczy Słowenii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Malty, Cypru, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.

Tym samym obywatele wszystkich 28 państw UE będą mogli wjechać do ZEA bez wizy.