Zapraszamy członków PIT do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP. IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Katowicachw dniach 22-25 września 2014 r.

Wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP zainaugurowanego w 2011 r.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. Będzie to symboliczne podsumowanie wymiaru gospodarczego przynależności do struktur unijnych.

Jednocześnie nadanie hasła podkreśla, że do rozwoju polskich przedsiębiorstw konieczny jest wymiar międzynarodowy i wychodzenie na rynki globalne.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach będzie doskonałą okazją do refleksji na temat zaangażowania firm z sektora MŚP w budowę modelu polskiej gospodarki opartego na wiedzy oraz rozwoju innowacyjności. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz praktycy – doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm – przedstawiać będą aktualne trendy i kierunki w wielu obszarach.

Rezultatem spotkań będą, podobnie jak w latach poprzednich, rekomendacje skierowane do instytucji państwowych – krajowych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo–badawczych zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP oraz zmiany w celu eliminacji trudności stojących przed polską przedsiębiorczością.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Koniecznej rejestracji można dokonać na stronie www.kongresmsp.eu

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl