W dzisiejszym raporcie bieżącym Rainbow Tours informuje o wzrostach przychodów ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2015.

Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła 65,3 mln złotych, co stanowi wzrost o 26,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, w którym przychody wyniosły 51,5 mln złotych.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku wyniosły 129,9 mln zł i są wyższe o 33,6 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2014 roku, które wyniosły 97,2 mln zł.

W odniesieniu natomiast do Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła w lutym 66,1 mln złotych, co w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym stanowi wzrost o 27,9%. Porównując narastająco od początku roku do 28 lutego, osiągnięto wzrost o 34,7% (z 98,4 mln na 132,5 mln)