Prezes PIT Paweł Niewiadomski spotkał się z Głównym Inspektorem Sanitarnym Markiem Posobkiewiczem

. Tematyka spotkania obejmowała przede wszystkim wzajemną wymianę informacji dot.  ewentualnych zagrożeń dla turystów. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym z rzetelnym przekazywaniem informacji dot. występowania gorączki wirusowej Ebola (EVD), podkreślając stosunkowo niskie ryzyko zawleczenia tej choroby do Polski.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl